környezetvédelmi szolgáltatások

bps-intermediazione
közvetítés

A BPS Srl, az olasz jogszabályoknak megfelelően, be van jegyezve a Hulladékkezelők Jegyzék 8. kat.-jába, nyilvántartási azonosítószám: MI41900 Prot. n. 143840/2021 számú 2021. 11. 30-i rendelet. Emellett települési, különleges nem veszélyes és/vagy veszélyes hulladékok közvetítésével és kereskedelmével foglalkozik (hulladék tárólása nem beleértendő)

A BPS Srl egy fokális pont a hulladékgazdálkodásban fő részt vevők (termelő/birtokos – szállító – végső felsználó) között, melynek célja, hogy az ügyfelek számára legjobb szolgáltatást biztosítsa.

A tevékenységet országos és európai területen egyaránt, határon túli hulladékszállítással végezzük, így a lehető legjobb megoldásokat kínáljuk ügyfeleinknek.

nemzeti hasznosítási és ártalmatlanítási szolgáltatások

A hulladékágazat főbb nemzeti szolgáltatóival (hasznosító és ártalmatlanító üzemekkel) konszolidált kapcsolatoknak köszönhetően, a BPS Srl pontos és hiteles szolgáltatást tud nyújtani ügyfeleinek a kért szolgáltatások lebonyolításában és megszervezésében, valamint minden a hatályos jogszabályok által megkövetelt adminisztratív eljárás lefolytatása; kezdeti jellemzéstől a hulladék végső hasznosításáig vagy ártalmatlanításáig.

A rendeltetési üzemek kiválasztása szigorú és gondos beszállítói minősítési folyamat alapján történik:
Felmérés
Az engedélyezési dokumentáció és haszonanyagok ellenőrzése
A legjobb megoldás megtalálása
A gazdasági ajánlat megfogalmazása
A nyomtatványok kézbesítése, a rendeltetési üzem és a szállító engedélye, az űrlap kitöltésével kapcsolatos utasítások stb…
Szállítások tervezése, szervezése

A BPS Srl segítséget nyújt a szennyezett területek kármentesítésében és a leromlott területek biztonságába helyezésében

nemzetközi helyreállítási szolgáltatások

Az aláírt szállítási szerződések lehetővé teszik ügyfeleink számára, hogy határokon átnyúló hulladékszállítást és hasznosítási műveleteket végezzenek.

A teljes körű szolgáltatás nyújtása érdekében a BPS Srl, mint Notifikáló, gondoskodik a teljes bejelentési folyamatról (az előzetes szakasztól a hozzájárulások megszervezéséig):
A szükséges dokumentáció elkészítése
A Bejelentési Dosszié elkészítése és a dokumentáció benyuijtása a Hatóságoknak
A kezességi kötvények igénylése és bemutatása
Az engédlyek megszervezése
Engedélyek tervezése
Folyamatos kapcsolattartás a Termelővel – Szállítóval – Felhasználóval
Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal a bejelentés minden szakaszában

Ez a tevékenység virágzik és folyamatosan fejlődik.

bps-trasporto
szállítás

A BPS Srl megszervezi a hulladékszállítást ügyfelei számára, akár nemzeti és nemzetközi üzemekbe. A szállításra beazonosított cégeket, amelyekkel évek óta együttműködünk, szigorú és gondos minősítési folyamat alapján lettek kiválasztva és a hulladék szállitási útvonala a hatályos jogszabályok betartásával ellenőrizve van.